Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Deze onderneming, Medisch pedicurepraktijk Ellen Lindhout (hierna “de onderneming”) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de onderneming, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. De onderneming kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom de onderneming gegevens nodig heeft

De onderneming verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan de onderneming uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans gespecialiseerde voetverzorging bestaande uit dermatologie van huid en nagels, schimmeldiagnostiek, nagel laserbehandeling, PACT therapie en slickbad therapie.

Hoe lang de onderneming gegevens bewaart

De onderneming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De onderneming vertrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de onderneming worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De onderneming gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@pedicure-lindhout.nl. De onderneming zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De onderneming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de onderneming maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de onderneming verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de onderneming op via privacy@pedicure-lindhout.nl. pedicure-lindhout.nl is een website van de onderneming, de onderneming is als volgt te bereiken:

Postadres: Kweepeer 10, 2771 NW, Boskoop
Vestigingsadres: Kweepeer 10, 2771 NW, Boskoop
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 29034610
Telefoon: 0172 – 216752
E-mailadres: privacy@pedicure-lindhout.nl